ПРОДУКЦИЯ


Фирмата ни разполага с напълно затворен цикъл на производство.
Това ни дава възможност да изпълняваме различни модели стандартни и нестандартни изделия в обем от няколко стотин до няколко хиляди за кратко време.

Системата ни за планиране с постоянни складови наличности от най-използваните заготовки, ни дава възможност за гъвкавост при изпълнение на поръчките.

Разполагаме със закрити и открити складови площи за готова продукция, както и със собствен автопарк.